Jeroen Kloet is psychiater bij Ggz Breburg en auteur bij Psychosenet. Hij heeft zelf een angst- […]
Hoewel persoonlijke ontwrichtende levenservaringen vaak een motivatie vormen om in de GGZ te gaan werken, is […]