Collega’s met ervaringsdeskundigheid spelen een belangrijke rol in het normaliseren van psychische klachten en tegengaan van stigma. En cliënten ervaren hoop, herkenning en gelijkwaardigheid wanneer eigen ervaringen worden ingezet binnen de ggz. Hoewel veel mensen in hun leven zelf te maken krijgen met psychische klachten, waarbij zorgprofessionals ook nog een verhoogd risico lopen, komt het nog maar weinig voor dat zij open zijn over hun kwetsbaarheid en ervaringen. Wij vinden het belangrijk dat er collega’s zijn die hun eigen ervaringen inzetten tijdens de behandeling van onze cliënten. Deze kennis is een waardevolle aanvulling op de wetenschappelijke en professionele kennis. Lees meer over psychiater Kirsten Hoogerheide via Youz