Jeroen Kloet is psychiater bij Ggz Breburg en auteur bij Psychosenet. Hij heeft zelf een angst- en bipolaire stoornis. In deze vlog vertelt Jeroen over zijn aanvankelijke schaamte, zelfstigma en vrees voor stigma van anderen. Inmiddels is hij open over zijn eigen ervaringen en probeert hij een brugfunctie te vervullen tussen professionals, patiënten en ervaringsdeskundigen in de GGz. In de vlog krijgt de kijker antwoord op vragen. Wat betekenen voor Jeroen zijn eigen ervaringen in zijn werk als psychiater? Lukt het om zijn eigen ervaringen in te zetten bij zijn patiënten? Welke meerwaarde levert het inbrengen van zijn eigen ervaring Jeroen zelf, zijn patiënten en collega’s op? Hoe zit het met de professionele nabijheid/afstand en hoe gaat dat in zijn werk? Verder komt in de vlog aan bod hoe kwetsbaar opstellen tot verbinding kan leiden Jeroen Kloet – psychiater met eigen ervaring