De eendaagse nascholing voor psychiaters die willen werken met ervaringsdeskundigheid, is verplaatst van juni naar het najaar 2022. De dag heeft een theoretisch en praktisch onderdeel. U krijgt een wetenschapstheoretisch kader aangereikt, een ethische reflectie en een verkenning van de ruimte die de beroepscode biedt aan ervaringskennis. U krijgt ook voorbeelden van psychiaters die al enige tijd bezig zijn met het al dan niet inzetten van eigen ervaringskennis. Met o.a. Jim van Os, Alie Weerman, Alan Ralston en Antoinet Oostindiër. Locatie: AERREA in Wormer. Kosten: 250 euro. Aanmelden via: s.verwoert@windesheim.nl Accreditatie bij de NVvP wordt aangevraagd.