Nascholing ervaringskennis benutten in de zorg: hidden treasure or risky business ? Dinsdag 14 maart 2023

De eendaagse nascholing voor psychiaters en andere arts specialismen die willen werken met ervaringsdeskundigheid heeft een nieuwe datum: dinsdag 14 maart 2023. Ook verslavingsartsen, seksuologen en kaderartsen ggz zijn van harte welkom. De dag heeft een theoretisch en praktisch onderdeel. U krijgt een wetenschapstheoretisch kader aangereikt, een ethische reflectie en een verkenning van de ruimte die de beroepscode biedt aan ervaringskennis. U krijgt ook voorbeelden van psychiaters die al enige tijd bezig zijn met het al dan niet inzetten van eigen ervaringskennis. Met o.a. Jim van Os, Alie Weerman, Alan Ralston en Antoinet Oostindiër.

Leerdoelen
Na het volgen van deze nascholing:
• Heeft u zicht op wetenschapstheoretische kwesties rondom ervaringskennis;
• Weet u hoe u ervaringskennis kunt integreren in evidence based practice;
• Heeft u kennis van de belangrijkste kaders en ontwikkelingen op het gebied van ervaringsdeskundigheid;
• Kunt u de inzet van ervaringskennis beter op waarde schatten;
• Heeft u handvatten hoe te werken met ervaringskennis op verbale en non-verbale wijze.

Praktische gegevens:

Locatie: AERREA, Engewormer 18A, Wormer.

Kosten: 250 euro, er zijn voor AIOS enkele plekken voor gereduceerd tarief beschikbaar (75 euro).

Aanmelden via Sandra Verwoert: s.verwoert@windesheim.nl

Accreditatie bij de NVvP is aangevraagd.

Programma:

9:00 Welkom en inloop
9:30 Ervaringskennis en wetenschappelijke kennis – Jim van Os & Myrrhe van Spronsen
10.10 Intermezzo
10.20 Kennisbasis voor de inzet van ervaringsdeskundigheid – Alan Ralston & Alie Weerman
11.00 Actualiteiten rondom professionalisering van ervaringsdeskundigheid en POD – Dienke Boertien
11.30 Pauze
11.45 Onderzoeksbevindingen intervisie ervaringsdeskundige psychiaters – Marjolein Boomsma & Simona Karbouniaris
12.30 Lunch
13:00 Workshops ‘Het niet verwoordbare deel en co-creëren’ met dans, beeldende werkvormen en paarden
14.30 Pauze
14.45 Samen beslissen, samen begrijpen, ook over medicatie? – Peter Groot
15.15 Intermezzo in samenwerking met Irene van der Giessen
15:30 Een uitgestrekte hand naar een vertrouwensband – Jeroen Kloet
16.15 Afsluiting plenair
17:00 Einde