Heb jij input voor het ervaringsdeskundigheidprogramma voor het voorjaarscongres van 2023 van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)? Van woensdag 29 t/m vrijdag 31 maart 2023 is het volgende congres. In toenemende mate wordt op het voorjaarscongres aandacht besteed aan ervaringskennis en -deskundigheid. Zou jij voor komend jaar (mede) een bijdrage willen leveren aan een parallelsessie, workshop of presentatie, neem dan contact met ons op, zodat we de verschillende bijdragen kunnen afstemmen en wellicht e.e.a. gezamenlijk kunnen voorbereiden.

Geef je interesse door aan Simona Karbouniaris – Georgopoulos, onderzoeker Lectoraat Participatie, Zorg & Ondersteuning, docent Psychopathologie vanuit herstelperspectief, promovenda aan het LUMC en lid van de Commissie Wetenschappelijke Activiteiten (CWA) van de NVvP, bereikbaar op: simona.karbouniaris[at]hu.nl